Dag 30: Takk for følget!

Even Hagen, Oppland fylkeskommune

Prosjektet er kommet til vegs ende. De tredve dagene har gått fort. Erfaringene fra prosjektet er at det er fullt mulig å la bilen stå oftere enn jeg har gjort tidligere. Jeg har vært tvunget til å bruke bilen i jobbsammenheng bare en håndfull ganger i løpet av disse fire ukene. Men i et fylke som Oppland kan det innebære en del utfordringer, særlig i distriktene. Derfor må vi i fylkeskommunen, som har ansvar for kollektivtrafikken, bli enda flinkere til å organisere fleksible og sømløse tilbud.

I neste fylkesutvalg får vi besøk av Fylkesmannen i Innlandet. Han har utfordret oss til å benytte anledningen til å vise fram noen av de tjenestene vi står for, og da har vi valgt å vie dagen til Opplandstrafikk. Dette prosjektet skal ha sin del av æren for at jeg med flere har blitt mer bevisste på å framsnakke kollektivtrafikken.

Framover lover jeg at jeg skal forsøke å gå, sykle, ta buss eller tog dersom det er en reell mulighet. Det er fornuftig på mange måter, ikke bare for klimaet 🙂