Dag +1: Forsprosjekt ferdig - fortsette på hovedprosjekt

Guri Bråthen, Østre Toten kommune

Da er 30 dagers forprosjekt gjennomført!

guri30.jpeg

Mål: Redusere matsvinn.

Funn: 

Mye matavfall kastes. Middagsrester, pålegg og ting fra kjøleskapet som ikke blir brukt i matlaging.

Ustrukturerte matinnkjøp, ofte preget av impuls.

Manglende plan for middagsmat.

Varierende ønsker og behov av husholdningens medlemmer.

Generelt dårlig kontroll og oversikt over hva som befinner seg i kjøleskap/fryser.

Manglende bevissthet rundt matsvinn – grenser til sløseri.

Husmor lager ofte altfor mye middag i redsel for at ikke alle skal bli mette.

Barn og ungdom i huset var flinke til å bidra til prosjektet, og tok ofte ansvar når husmora sviktet.

Sigbjørn (katt) er bortskjemt, men tok også ansvar og spiste ting han egentlig ikke likte.

Konklusjon:

Det å redusere matsvinn er et felles husholdningsprosjekt, og fungere best hvis alle deltar. Det handler om å snu små (u)vaner og planlegge bedre. Vi fant ut at å skrive opp ukesmeny i fellesskap og gjøre innkjøp etter denne var et effektivt tiltak for oss. Dette gjør også at vi sparer tid i en hektisk hverdag. Ellers kjøper vi inn mindre pålegg, da det ofte kastes endel av dette. 

Nå starter den virkelig jobben, uten drahjelp fra eksterne som vi har hatt i 30 dager. Men mine husholdnings medlemmer (unntatt Sigbjørn) er enige om at vi viderefører dette “forprosjekt matsvinn” til et varig hovedprosjekt. Vi vil med dette få takke for god bistand til å bli en litt mer miljøbevisst familie, der vi forhåpentligvis har endret på en liten men viktig ting. Vi oppfordrer alle andre til å gjøre det samme!

Bildet viser meg og minstemann, som har hatt ansvaret denne uka.