Dag - Snart i gang

Runar Bålsrud, Hurdal kommune

runar-2.jpg

Min utfordring er å redusere klimautslipp ved å la bilen stå minst to dager i uka, og finne alternative transportmidler. I Hurdal er vi i meste laget avhengige av bilen, men jeg skal utfordre meg selv ved å ta kollektivtransport, gå, sparke, gå på ski (?) eller haike med andre.

På lørdag er det VM spark utfor i Hurdal, og da blir det kun spark for meg!