Dag -1: Hvorfor jeg vil være med.

Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo

avatar-raymond-johansen.jpg

I 2019 er Oslo Europas miljøhovedstad. Det er en viktig anerkjennelse at ambisiøs og handlekraft innen miljø og klima, virker. Det får vi til fordi Oslofolk bryr seg om nærmiljøet, om lufta vi puster og fjorden vi bader i. Jeg gleder meg til å være med blant Klimaordførerne fordi klimautfordringene må løses av oss, både gjennom politikken men også i hverdagen.