Dag 10: Der røk pokalen!

Einar Busterud, Hamar kommune

einar10.jpeg

Denne uka er det vinterferie i Hamar. Og lenge før jeg visste at jeg skulle bli klimablogger hadde jeg kjøpt billett til Malaga. Det var ingen genistrek! Den turen gir et ekstra utslipp av CO2 på 850 kilo. Jeg kunne ha kjørt en bensinbil 1.200 kilometer med det utslippet, el-bil mye lengre. Alt som jeg har gått, syklet og tatt kollektiv siden bloggingen begynte, er forgjeves. Jeg har riktignok betalt klimakvoter, men det kaller jeg avlat. Og jeg kommer ikke til å røre et bilratt hele uka, kun sykkelstyret. Uansett: Det hjelper ikke.

Den eneste og magre trøsten er at i den lille landsbyen Alora et stykke innafor Malaga, der fant jeg all lokalmaten jeg forgjeves har lett etter på Hamar. I eget utsalg, på torget, ja i helga hadde de til og med utstilling av fjørfe. Jeg har ikke sett så mange fine haner på en gang, enda jeg hadde 250 selv for ikke lenge siden. (Helt sant!)

At jeg ble med på denne bloggen har endret atferden min, men som sagt, Malaga-turen ødela alt som er oppnådd og mer til. Men jeg ser hva som er utfordringen i hverdagen: Tette kalendere. Det er rett og slett ikke mulig å rekke programmet hvis man skal bruke kollektivt. Det går til Oslo, men ikke lokalt hvis avstanden er noen kiometer. Og det er den ganske ofte. I byen er sykkel med ispigger et framifrå framkomstmiddel, men som sagt, rekkevidden blir begrenset. 

Jeg har studert bilbruken til sønnen min og familien i forbindelse med utfordringen. Der er det barnehagen og framfor alt fritidsaktivitetene som utløser bilbruken, ikke jobb. Fritidsaktivitetene foregår ofte der det ikke er kollektiv, og i alle fall ikke på ettermiddag kveld. Bil er eneste alternativ. Og et lite paradoks for alle som er glade i idrett og folkehelse: I Hamar er idrettshaller den tredje største kilden til CO2 utslipp i kommunens virksomhet. Kunstfrossen is, oppvarmede fotballbaner og digre haller; det drar energi og utslipp! Og i tillegg kommer all foreldrekjøringen. Idrett er sunt, men ikke så sunt for miljøet.