Dag 7: Tøynett med #Tenk Tre

Kari Anne Sand, Kongsberg kommune

Tøynett med #Tenk Tre, passet godt å få i dag på Viken Skog sin konferanse om Tømmer og Marked. Göran Persson, tidligere svensk statsminister holdt der et glimrende åpningsforedrag om skogens betydning for å nå FN’s klimamål og det grønne skiftet. Persson mente at den beste for form vern av skog skjedde gjennom bruk av skog. Statsråd Thorbjørn Røe-Isaksen hadde også et godt foredrag. Han var også av den oppfatning at ansvarlig skogbruk er til beste for både skog og klima.