Dag 5: Tog til fylkesting

Even Hagen, Oppland Fylkeskommune

I to dager har vi nå fylkesting i Oppland og fellesnemnd i Innlandet. Da er det tog som er framkomstmiddelet, og i forrige uke sendte jeg ut følgende oppfordring til alle i fylkestinget:

«Til fylkestinget i Oppland

I forbindelse med at Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019 er tretten ordførere i Osloregionen utpekt som klimaordførere, som i en 30-dagers periode skal delta i et prosjekt med personlige klimamålsettinger. Som fylkesordfører i Oppland har jeg utfordret meg sjøl til å bli flinkere til å bruke kollektivtrafikk i hverdagen. Dere kan følge prosjektet på www.klimaordforerne.no og på #klimaordforerne.

Under fylkestinget i februar kommer Opplandstrafikk til å stå på stand tirsdagen og dele ut busskort. I tillegg oppfordrer jeg fylkestingets medlemmer til å undersøke muligheten for å ta tog/buss eller samkjøre med kolleger, og at vi i fellesskap kan bli litt flinkere til å la privatbilene stå oftere.

Med vennlig hilsen

Even Aleksander Hagen
Fylkesordfører»