Dag 4: Lokal klimamobilisering

Even Aleksander Hagen, Oppland fylkeskommune

even 4.jpeg

Det er spennende å lese om gode kolleger som nå har startet på dette tredvedagers prosjektet. I tillegg til min egen personlige klimamålsetting om å benytte kollektivtrafikk oftere, så har jeg skrevet et leserbrev som har kommet på trykk i mange av lokalavisene i Innlandet. Hvis vi kan inspirere enda flere til å sette seg personlige klimamål, så vil vi kunne utgjøre en reell samfunnsendring. Vi får til mest dersom vi tar grep i fellesskap!

Faksimile fra GD 12. februar 2019.